Nauki przyrodnicze i ścisłe

W zakresie nauk przyrodniczych Wydawnictwo Naukowe PWN współpracuje z najważniejszymi postaciami zaangażowanymi w odkrywanie tajemnic natury, ochronę środowiska oraz przekazywanie wiedzy z obszaru nauk fizycznych, chemicznych i matematycznych. W swojej ofercie posiadamy publikacje takich postaci jak Sir David Attenborough czy Peter Atkins. Swoją wiedzą zasilają nas również polscy Autorzy. Wymienieni poniżej to oczywiście tylko niektóre osoby spośród całego grona Autorów, którzy przysłużyli się do rozwoju tych dziedzin nauki.

David Attenborough

David Attenborough

najznamienitszy popularyzator wiedzy przyrodniczej na świecie. Po ukończeniu zoologii w Clare College na Uniwersytecie Cambrige oraz studiów antropologicznych podjął pracę w BBC. Stworzył cykl filmów przyrodniczych ukazujących fascynujące i nieznane wcześniej życie zwierząt. Wyruszył do odległych zakątków świata, aby uchwycić piękno dzikiej przyrody. W 1985 roku David Attenborough za działalność naukową otrzymał od królowej Elżbiety II tytuł szlachecki, a w roku 2005 został odznaczony brytyjskim Orderem Zasługi „Order of Merit”.

Jan Rabek

Jan Rabek

emerytowany profesor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Przez ostatnie 30 lat był profesorem w Królewskiej Politechnice i Akademii Medycznej w Sztokholmie. Wykładał na uczelniach w Polsce, Szwecji, Francji, Chinach i Japonii. Autor i wydawca 14 książek z zakresu chemii polimerów w wydawnictwach Wiley (Anglia), Springer Verlag (Niemcy), Elsevier (Anglia), CRC (USA) oraz 180 publikacji oryginalnych i przeglądowych w czasopismach naukowych. Prowadził badania degradacji i stabilizacji polimerów oraz polimeryzacji dla zastosowań w medycynie.

Tomasz Samojlik

Tomasz Samojlik

autor komiksów i książek dla dzieci. Twórca postaci żubra Pompika i ryjówki Dobrzyka. Urodził się w Hajnówce. Jest doktorem nauk przyrodniczych, pracuje w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Zajmuje się historią przyrodniczą, zwłaszcza wpływem człowieka na Puszczę Białowieską. Rozgłos przyniosły mu jednak komiksy edukacyjne, w których popularyzuje naukę i wiedzę o przyrodzie i jej historii.

Jerzy Dzik

Jerzy Dzik

paleontolog, emerytowany profesor zwyczajny Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Paleobiologii PAN (dyrektor w latach 2010–2018; redaktor kwartalnika Acta Palaeontologica Polonica w latach 1991–1996), uczestnik i organizator ekspedycji paleontologicznych i wykopalisk; badacz wczesnej ewolucji świata zwierzęcego a także początków dinozaurów; autor kilku książek o ewolucji i wykładów uniwersyteckich.

Marcin Molski

Marcin Molski

pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się m.in. teoretycznym badaniem właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych substancji bioaktywnych, o znaczeniu kosmetycznym i leczniczym. Autor ponad 120 publikacji, w tym 93 opublikowane w czasopismach z Listy Filadelfijskiej, oraz siedmiu książek.

Richard P. Feynman

Richard P. Feynman

światowej sławy fizyk XX wieku, w latach 1951–1988 profesor fizyki w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym. Stopień doktora uzyskał mając 24 lata. Podczas II wojny światowej brał udział w realizacji projektu Manhattan w Los Angeles. W 1965 roku, wraz z J. Schwingerem i S.I. Tomonagą, został laureatem nagrody Nobla za rozwiązanie istotnych problemów elektrodynamiki kwantowej. Sformułował także teorię wyjaśniającą zjawisko nadciekłości w ciekłym helu. Razem z M. Gell-Manem napisał ważną pracę dotyczącą słabych oddziaływań, później pracował nad podwalinami teorii kwarków.

Józef Spałek

Józef Spałek

jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się teorią układów silnie skorelowanych fermionów, w tym nadprzewodnictwem wysokotemperaturowym; wprowadził do ich opisu tzw. model t-J. Ostatnio pracuje nad nowym podejściem do teorii wiązania chemicznego i niestandardowej statystyki dla układów silnie skorelowanych. Wypromował 23 doktorów. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk, a także Academia Europaea i włoskiej Accademia di Scienze e Lettere w Mediolanie. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe.