Nauki społeczne i humanistyczne

W zakresie nauk psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych i politologicznych współpracujmy z uznanymi Autorami z całego świata. Wśród nich warto wymienić Philipa Zimbardo, czy Charlesa Duhigga. Niemniej ważni są także polscy Autorzy. Poniżej prezentujemy biogramy osób wydających w PWN książki z tematyki nauk społecznych i humanistycznych. Oczywiście są to tylko niektóre osoby spośród całego grona Autorów, którzy przysłużyli się do rozwoju tych dziedzin nauki.

Agnieszka Budzyńska-Daca

Agnieszka Budzyńska-Daca

dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, prof. UWkierownik Zakładu Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka, współautorka i redaktorka podręczników do kształcenia retorycznego: Retoryka, Erystyka, czyli o sztuce prowadzenia sporów. Komentarze do Schopenhauera, Ćwiczenia z retorykiRetoryka negocjacji. Scenariusze. Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Retorycznego. Autorka publikacji poświęconych retoryce, w tym monografii autorskiej Retoryka debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995-2010.

Anatoni Dudek

Anatoni Dudek

politolog i historyk, profesor zwyczajny w Instytucie Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 1989–2014 wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor i współautor kilkunastu książek z zakresu historii Polski w XX wieku oraz dziejów polskiej myśli politycznej. Najważniejsze prace w jego dorobku dotyczą dziejów Polski pod rządami komunistycznymi, transformacji ustrojowej oraz przemian systemu politycznego współczesnej Polski. Na YouTubie prowadzi autorski kanał „Dudek o Historii”. Mieszka w Warszawie. (fot. Kamil Szpilski)

Charles Duhigg

Charles Duhigg

jest dziennikarzem śledczym, laureatem nagrody Pulitzera i autorem książek Siła nawykuMądrzej, szybciej i lepiej. Jest absolwentem Harvard Business School i Yale College, laureatem nagród National Academies of Sciences, National Journalism i George Polk. Pisze między innymi dla The New Yorker. Jest też emerytowanym gospodarzem podcastu Slate How To!

Dagmara Woźniakowska

Dagmara Woźniakowska

dr hab. prof. UW, kryminolożka, prawniczka. Kierowniczka Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Prezeska Zarządu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego. Członkini Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Interesuje się wiktymologią, problematyką nękania na tle emocjonalnym, zachowaniami dewiacyjnymi nieletnich i kobiet, medialnym prezentowaniem przestępczości, przestępczością cudzoziemców oraz polityką wymiaru sprawiedliwości. Jej absolutną pasją jest edukacja prawna.

Eric Weiner

Eric Weiner

wielokrotnie nagradzany dziennikarz i autor bestsellerów przetłumaczonych na ponad 20 języków. Były korespondent National Public Radio oraz reporter The New York Times. Obecnie współpracuje między innymi z The Washington Post, BBC Travel i AFAR.

Grażyna Bastek

Grażyna Bastek

historyczka sztuki i publicystka. Pracuje w Muzeum Narodowym w Warszawie, jest wykładowczynią w Instytucie Historii Sztuki i na Podyplomowych Studiach Muzealniczych UW oraz w Akademii Teatralnej w Warszawie. Specjalizuje się w historii nowożytnego malarstwa europejskiego. Zajmuje się popularyzacją historii sztuki, jej eseje ukazywały się w: „Newsweek Historia”, „Vogue Polska”, „Przekroju” i „Dwutygodniku”. W II programie Polskiego Radia współtworzyła audycję „Jest taki obraz”. Prowadzi stronę Galeria Osobliwości oraz podcast „Po co sztuka?”. (fot. J. Poremba)

Jan Hartman

Jan Hartman

prof. dr hab., ur. 1967 r. we Wrocławiu, filozof, publicysta, bioetyk. W latach 1985–1990, studiował filozofię na KUL-u. Po ukończeniu studiów został doktorantem w Instytucie Filozofii UJ. Doktorat uzyskał na Wydziale Filozoficznym UJ w 1995 r., a habilitację tamże w 2001 r. W 2008 r. uzyskał tytuł profesora. Jest autorem ponad 20 książek i kilku tysięcy tekstów publicystycznych. Zajmuje się metafilozofią, filozofią polityki, etyką i bioetyką. Za swoje najważniejsze dzieło uważa Techniki metafilozofii (Universitas 2001). (fot. Zofia Nowakowska)

Katarzyna Marciniak

Katarzyna Marciniak

badaczka antyku i jego recepcji w kulturze. Ukończyła filologię klasyczną oraz italianistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Kieruje Ośrodkiem Badań nad Tradycją Antyczną na Wydziale „Artes Liberales” UW.  Zajmuje się także popularyzacją antyku. Wprowadza młodych czytelników w świat mitów jako autorka serii Moja pierwsza mitologia, a dla nieco starszych napisała książkę Mitologia grecka i rzymska. Spotkania ponad czasem, która została uhonorowana Nagrodą Klio. Jest laureatką Nagrody Naukowej „Polityki” i tytułu „Młodego Ambasadora Polszczyzny”. (fot. Mirosław Kaźmierczak)

Maria Beisert

Maria Beisert

prof. dr hab., psycholog i seksuolog kliniczny, prawnik – pracownik naukowy Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej oraz kierownik Podyplomowych Studiów: Seksuologia Kliniczna Opiniowanie-Edukacja-Terapia działających od 2003 r. przy Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, biegły sądowy. Główne zainteresowania naukowe dotyczą obszaru seksuologii i psychologii klinicznej a w szczególności rozwoju seksualnego człowieka, seksualności dziecięcej, terapii sprawców i ofiar patologii seksualnej. Autorka i współautorka wielu prac z tego zakresu. Najważniejsze publikacje książkowe to: Seks twojego dziecka; Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem; Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców; Seksualność w cyklu życia; Pedofilia. Geneza i mechanizm, Masturbacja dziecięca. Od diagnozy do interwencji.

Philip G. Zimbardo

Philip G. Zimbardo

jest uznanym na świecie „głosem i twarzą współczesnej psychologii” dzięki swojej popularnej serii PBS-TV Discovering Psychology, częstym występom w mediach, doskonale sprzedającym się książkom i klasycznemu badaniu – Stanfordzkiemu Eksperymentowi Więziennemu. Zimbardo przewodniczył Amerykańskiemu Towarzystwu Psychologicznemu (2002), Western Psychological Association (dwukrotnie) oraz the Council of Scientific Society Presidents (CSSP). Obecnie przewodniczy Western Psychological Foundation. Zimbardo jest profesorem na Uniwersytecie Stanforda od roku 1968 (dziś zajmuje stanowisko professor emeritus), wcześniej wykładał w Yale University, New York University i Columbia University. Uczy także w Naval Postgraduate School in Monterey (Kalifornia) oraz jest profesorem w Palo Alto University. Uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia za pracę dydaktyczną, badawczą, za popularyzowanie wiedzy jako autor książek i osoba wypowiadająca się w mediach, a także za swój wkład w dziedzinę psychologii. Pośród jego ponad 400 publikacji naukowych, w tym 50 popularnonaukowych książek i podręczników, znajduje się najstarszy wciąż używany podręcznik psychologii – Psychologia i życie oraz Psychologia. Kluczowe Koncepcje.

Piotr Chomczyński

Piotr Chomczyński

dr hab. prof. UŁ i ANS w Pile, socjolog, kryminolog, lider zespołu badawczego w Centrum Analiz, Modelowania i Nauk Obliczeniowych, profesor w Katedrze Socjologii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedrze Kryminalistyki Akademii Nauk Stosowanych w Pile. Stypendysta europejskiego grantu naukowego Eurica zrealizowanego na Universidad Nacional Autónoma de México. Działając przy organizacji Comisión de Derechos Humanos w Meksyku monitorował sytuację osób osadzonych w zakładach karnych i korekcyjnych w Meksyku. Stypendysta ministerialnego stypendium dla młodych wybitnych naukowców, laureat nagród naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora UŁ i ANS w Pile. Obecnie zaangażowany w międzynarodowy projekt badawczy „Crime in Latin America (CRIMLA)” finansowany w ramach grantu Norwegian Research Council.

Przemysław Frąckowiak

Przemysław Frąckowiak

doktor habilitowany nauk społecznych, pedagog resocjalizacyjny, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor honoris causa International University of Economics and Humanities in Rivne. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego. Redaktor serii monograficznej Próby i Szkice Humanistyczne. Kierownik Katedry Kryminalistyki Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile. Łączy działalność akademicką z praktyką społeczną, pracując jako pedagog resocjalizacyjny w zakładzie poprawczym. Jego zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach metodyki resocjalizacji, profilaktyce społecznej i readaptacji społecznej, oraz rozwiązaniach systemowych z tego zakresu.

Tomasz Stawiszyński

Tomasz Stawiszyński

filozof, publicysta, eseista. Autor bestsellerowych książek Co robić przed końcem świata (2021), Ucieczka od bezradności (2021), Reguły na czas chaosu (2022), Misja Sowy. Tosia, Franek i sekrety filozofii (2022) oraz Spotkanie z Filozofią (2023). Od lat zajmuje się zagadnieniami z pogranicza filozofii i psychoterapii. Jest felietonistą „Tygodnika Powszechnego”. Współpracuje także z Radiem TOK FM, gdzie prowadzi audycję „Godzina filozofów”. Twórca podcastu „Skądinąd”, w którym rozmawia ze swoimi gośćmi o sprawach najważniejszych. (fot. Karol Paciorek)

Vincent M. Figueredo

Vincent M. Figueredo

kardiolog, naukowiec i wykładowca akademicki, laureat wielu nagród dydaktycznych oraz autor ponad 200 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach i książkach medycznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują między innymi reakcje serca na urazy, alkohol i stres.

Agnieszka Popiel, Ewa Pragłowska

Agnieszka Popiel, Ewa Pragłowska

Agnieszka Popiel – doktor nauk medycznych, dr hab. n. społ, prof. Uniwersytetu SWPS, lekarz psychiatra, psychoterapeutka (PTTPB, SITCC, EABCT), superwizorka psychoterapii (PTTPB). Ewa Pragłowska – doktor nauk humanistycznych (PAN, Ph.D – University of Toronto),  specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka (PTTPB, PTP, SITCC, EABCT),  superwizorka psychoterapii (PTTPB). Współzałożycielki Polskiego Towarzystwa Terapii  Poznawczej i Behawioralnej w 1998. Założycielki Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w 2007. Autorki pierwszych polskich podręczników „Terapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka” (2008) oraz “Superwizja w terapii poznawczo-behawioralnej” (WUJ, 2013).

Costica Bradatan

Costica Bradatan

profesor filozofii. Prowadził wykłady na licznych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, Europie, Ameryce Łacińskiej i Azji. Autor książek przetłumaczonych na ponad dwadzieścia języków, w tym holenderski, włoski, chiński, wietnamski, arabski i perski. Pisze między innymi dla „New York Timesa”, „Washington Post” i „Times Literary Supplement”. (fot. Robert Danieluk)

Ewa Modrzejewska

Ewa Modrzejewska

dr, adiunkt w Zakładzie Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Medioznawczyni i badaczka retoryki. Współredagowała książki Retoryka i wartości oraz Retoryka negocjacji. Scenariusze. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, głównie z zakresu retoryki oraz kompetencji obywatelskich. Członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Retorycznego, redaktorka czasopisma naukowego „Res Rhetorica”, członkini Rady Naukowej Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. (fot. Marcin Zawadzki)