Zgłoszenia w sprawie naruszeń prawa

W spółkach z Grupy PWN ustanowiono i wdrożono wewnętrzne kanały przyjmowania i obsługi zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa. System zgłaszania funkcjonuje na podstawie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Aktualnie nie weszły w życie przepisy implementujące szczegółowo ww. dyrektywę do systemu prawnego w Polsce.

W związku z wdrożeniem Procedury zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów, Zarząd powołał Pełnomocnika ds. sygnalistów. Funkcję tę będzie pełnić r.pr. Karolina Nowak, wspólnik w Kancelarii Nowak Świrski Legal Business Partners sp. j.

 
 
 

Zgłoszenia można dokonać do Pełnomocnika ds. sygnalistów poprzez:

a) skrzynkę mailową na adres:

sygnalista@pwn.pl – w zakresie dotyczącym Wydawnictwa Naukowe PWN S.A.

sygnalista@epwn.pl – w zakresie dotyczącym ePWN sp. z o.o.

sygnalista@azymut.pl – w zakresie dotyczącym OSDW Azymut sp. z o.o.

b) telefonicznie, w dni robocze od godz. 9.00 do 17.00, pod numerem telefonu: 504 222 511

c) korespondencję listowną skierowaną do Pełnomocnika ds. naruszeń na adres ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, ze wskazaniem nazwy spółki z Grupy PWN, której dotyczy zgłoszenie, z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia prawa – do rąk własnych Pełnomocnika ds sygnalistów”.

Osoba fizyczna, która:

  • w ramach zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego ujawniła
    informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą,
  • miała uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem
    zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie
    dokonywania zgłoszenia i że informacje takie są objęte zakresem zgłoszenia.