Szanowni Państwo,

Ochrona Państwa prywatności ma dla nas istotne znaczenie. Zapewniamy bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych i dołożenie wszelkich starań w celu podnoszenia poziomu tej ochrony.

W celu wyjaśnienia  sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach serwisów: pzwl.pl, czasopisma.pzwl.pl, medycyna.pzwl.pl, mikrobiota-zdrowe-jelita.pzwl.pl, nastaz.pzwl.pl, forumzdrowia.pl, aplikacje.pzwl.pl, neurologia.pzwl.pl, inspiracje.pzwl.pl, nursing.com.pl, e-pzwl.pl, newsletter.nursing.com.pl (łącznie „Serwisy” a z osobna „Serwis”) poniżej przedstawiamy dokument, który w sposób przejrzysty wyjaśnia kwestię ochrony prywatności naszych Użytkowników, tak by mogli oni poczuć się bezpiecznie i cieszyć się z korzystania z usług oferowanych w ramach naszych Serwisów.

Zwracamy uwagę, że w zależności od zakresu usług, z których Państwo korzystają, zastosowanie znajdzie jeden z dokumentów dostępnych poniżej:

 1. Polityka prywatności oraz polityka plików cookies serwisów grupy PWN
 2. Polityka prywatności korzystania z funkcjonalności Serwisu PWN.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISÓW GRUPY PWN

 I. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISÓW?

Współadministratorami danych osobowych, czyli podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym są podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej PWN (dalej odpowiednio: „Spółki” oraz „Grupa PWN”) tj.:

 1. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02- 460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067444, NIP 526-01-52-235, REGON 012822460, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 4.250.606,00 PLN;
 2. EPWN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000442101, NIP: 525-25-43-576, REGON: 146437353, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 12.000.000,00 złotych.

Strony zawarły ze sobą porozumienie, w którym ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności w związku ze współadministrowaniem danymi osobowymi. Najważniejsze uzgodnienia dostępne są w pkt XV poniżej.

 II. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Spółki ustaliły wspólny adres do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:

 • pod adresem email: iod@epwn.pl
 • korespondencyjnie: ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Żądanie poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłosić nam na adres: iod@epwn.pl

III. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NASZYM INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych wspólnego dla całej Grupy PWN.  Można się z nim skontaktować na wskazany powyżej adres e-mail lub adres korespondencyjny z dopiskiem „IOD”.

IV. JAKIE DANE ZBIERAMY W SERWISACH I W JAKIM CELU?

Zakres i cel zbierania przez nas danych zależy od aktywności użytkowników w Serwisach.

a)       Newsletter

Użytkownikom, którzy w tym celu podali nam swój adres e-mail lub numer telefonu, w dowolnym z Serwisów wymienionych na wstępie tej Polityki Prywatności,  świadczymy usługi newslettera, czyli dostarczania informacji handlowych dotyczących oferowanych przez nas produktów lub usług, na zasadach opisanych w tej lit. a). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w przypadku kierowania do użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, jest prawnie uzasadniony interes, a w przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie treści marketingowych dotyczących naszych partnerów – zgoda Użytkownika;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności i poprawy naszej oferty.

b)     Założenie konta w serwisach Grupy PWN

W przypadku niektórych naszych Serwisów, informujemy o możliwości założenia wspólnego konta, które umożliwia logowanie się do różnych serwisów Grupy PWN. W takim wypadku zakładając konto w jednym z serwisów należącym do Grupy PWN, użytkownik jest proszony o podanie niezbędnych danych do utworzenia i obsługi konta tj. adresu e-mail, loginu i hasła.  

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do założenia konta a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta w Serwisie. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, natomiast w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w serwisach i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
 • w celu publikacji nieprofilowanych reklam naszych towarów lub usług, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na marketingu bezpośrednim;
 • w celu informowania Cię o okolicznościach dotyczących naszych serwisów i nie mających charakteru informacji handlowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na informowaniu o prowadzonej przez nas działalności.

 c) Dane Użytkowników, które pobierane są automatycznie po wejściu do serwisów

System informatyczny, z którego korzystają serwisy automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta użytkownik łącząc się z serwisami. Dane te dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na serwis a także dane o Twojej dokładnej lokalizacji geograficznej.

Przetwarzamy również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszych serwisach (m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies), dane o odwiedzanych witrynach, aplikacjach i interesujących Cię treściach, w tym reklamowych, Twoje wyszukiwania, Twoje kliknięcia, sposób w jaki korzystasz z naszych usług, w tym historie Twoich zakupów, w szczególności dokonywanych po kliknięciu w reklamy dostarczane Tobie w środowisku naszych usług.

W ramach optymalizacji, technicznego wykonania usługi, statystyki, bezpieczeństwa i marketingu własnego, przetwarzamy dane w celach:

 • dopasowywania usług do potrzeb użytkownika,
 • tworzenia profilu spersonalizowanych treści,
 • wyboru spersonalizowanych treści,
 • technicznego dostarczania treści lub reklam,
 • utrzymania i wsparcia technicznego usług,
 • pomiaru wydajności treści lub reklam,
 • pomiarów statystycznych,
 • opracowywania i ulepszania usług, stosowania badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców o usługach, oraz
 • zapewniania bezpieczeństwa usług, zapobiegania oszustwom i usuwania błędów, przy czym w celu realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i wyłącznie w niezbędnym zakresie mogą być przetwarzane dane geolokalizacyjne i dane będące efektem skanowania urządzenia dla celów identyfikacji,

Na potrzeby optymalizacji, technicznego wykonania usługi, statystyki, bezpieczeństwa i marketingu własnego korzystamy z następujących szczegółowych funkcji oraz funkcji specjalnych:

 • dopasowanie i połączenie źródeł danych offline,
 • łączenie informacji o Twoich różnych urządzeniach,
 • odbieranie i wykorzystywanie automatycznie wysłanej charakterystyki Twojego urządzenia do Twojej identyfikacji

Powyższe dane są przetwarzane przez nas na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W przypadku przetwarzania Twoich danych w oparciu o uzasadniony interes Grupy PWN masz możliwość wyrażenia sprzeciwu kontaktując się z nami: iod@epwn.pl 

Pamiętaj jednak, że jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o uzasadniony interes Grupy PWN zawsze przeprowadzamy test równowagi pomiędzy naszym uzasadnionym prawnie interesem, a twoimi prawami. W przypadku podstawowych celi, funkcji i funkcji specjalnych jak utrzymanie i wsparcie techniczne usług, zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie błędów, techniczne dostarczanie reklam lub treści, pomiary statystyczne, pomiary wydajności treści lub reklam, sprzeciw może nie być skuteczny.

V. TARGETOWANIE I PROFILOWANIE

Wyświetlane reklamy i materiały redakcyjne będą targetowane oraz profilowane z wykorzystaniem Twoich danych.

Targetowanie to proces polegający na doborze docelowej grupy odbiorczej, która jest w największym stopniu zainteresowana danymi materiałami redakcyjnymi jak i reklamowymi.

Profilowanie to proces zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych, który polega na wykorzystaniu Twoich danych do oceny niektórych czynników charakterystycznych dla Ciebie, w szczególności do analizy lub prognozy Twoich zainteresowań albo Twoich innych zachowań, np. preferencji konsumenckich, wiarygodności w sieci Internet, lokalizacji.

Wyświetlane reklamy i materiały redakcyjne będą targetowane oraz profilowane z wykorzystaniem Twoich następujących danych i według następujących kryteriów:

 • Twoja aktywność w ramach usług i serwisów Grupy PWN, w szczególności materiały redakcyjne, z których korzystasz oraz dokonywane zakupy;
 • Twoja aktywność i interakcje z materiałami reklamowymi;
 • Twoja lokalizacja, wielkość miejscowości z której pochodzisz;
 • informacje przechowywane na Twoich urządzeniach końcowych, w szczególności takie jak rodzaj urządzenia końcowego, rodzaj przeglądarki, system operacyjny z którego korzystasz, język ustawiony w systemie operacyjnym z którego korzystasz.

Informacje o Twoim profilu mogą być wykorzystywane do profilowania reklam i treści w usługach i serwisach internetowych Grupy PWN jak i w innych lokalizacjach w sieci Internet, czyli poza usługami, portalami i serwisami internetowymi Grupy PWN.

Odnosi się to zwłaszcza do sieci reklamowych, które zbierają i pośredniczą w sprzedaży reklam. Sieci reklamowe zbierają dane o użytkownikach z wszystkich witryn współpracujących z tymi sieciami i następnie wykorzystują je do wyświetlania reklam jak najlepiej dopasowanych do Twoich zainteresowań.

VI. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne jednak niepodanie danych (w tym także odmowa dostępu do informacji i ich przechowywania na Twoim urządzeniu, w tym z wykorzystaniem plików cookies) oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie, w szczególności brak możliwości dostarczenia Tobie informacji, treści i ofert których poszukujesz.

VII. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:

a)      do czasu wycofania wyrażonej zgody;

b)       do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

c)      do czasu skutecznego żądania usunięcia danych.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

  VIII. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOM?

Gwarantujemy realizację wszystkich praw osób, których dane przetwarzamy, w tym prawo:

 • dostępu do danych, w tym uzyskania kopii;
 • usunięcia danych;
 • przenoszenia danych;
 • sprostowania danych;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją udzielić akceptując pliki cookies jak i możesz ją w dowolnym momencie wycofać korzystając z ustawień przeglądarki. 

W PRZYPADKU CHĘCI SKORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE SWOICH PRAW, PROSIMY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI O KONTAKT Z NAMI.

IX. KOMU UDOSTĘPNIAMY PODANE NAM DANE OSOBOWE?

Dane osobowe na podstawie odpowiedniej umowy są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, w tym m.in. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, z zachowaniem ich poufności i bezpieczeństwa. Przysługuje nam prawo kontroli sposobu przetwarzania powierzonych przez nad danych.

W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

 X. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR EOG

Ze względu na korzystanie przez nas z pewnych rozwiązań informatycznych, niektóre dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG. Dotyczy to danych pochodzących z wtyczek mediów społecznościowych, zgodnie z informacją zawartą w pkt XIII. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE oraz danych analitycznych udostępnianych naszym partnerom, zgodnie z informacją zawartą w pkt XIV. NARZĘDZIA NASZYCH PARTNERÓW.

Przed przekazaniem Twoich danych osobowych weryfikujemy, czy w państwach trzecich, tj. państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego zapewniony jest odpowiedni stopień ochrony Twoich danych osobowych. W określonych sytuacjach przekazanie Twoich danych osobowych do państw trzecich może jednak wiązać się z ryzykiem z uwagi na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz brak zabezpieczeń i skutecznych środków ochrony prawnej w państwach trzecich.

XI. POLITYKA COOKIES

Serwis stosuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe umieszczane przez Grupę PWN na urządzeniach użytkowników (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pliki te pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu użytkownika, a następnie ich odczytanie przez serwis, który te pliki stworzył. Cookies zawierają zwykle oprócz nazwy domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

Cookies wykorzystywane są przez nas w celu:

 • dopasowania zawartości witryn serwisu internetowego do indywidualnych upodobań Użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych (cookies pozwalają w szczególności na rozpoznanie urządzenia Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, tak by była ona możliwie najlepiej dostosowana do jego jednostkowych potrzeb);
 • utrzymania sesji Użytkownika serwisu internetowego po zalogowaniu (jest to niezwykle przydatne dla Użytkownika, gdyż zapobiega konieczności ponownego logowania się (podawania loginu i hasła) na każdej kolejnej podstronie serwisu internetowego);
 • tworzenia statystyk (abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy naszego serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, a w konsekwencji mogli ulepszyć strukturę i zawartość tych stron);
 • dostarczania Użytkownikom treści reklamowych odpowiadających ich indywidualnym preferencjom, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania użytkownikowi tej samej reklamy, remarketing polegający na wyświetlaniu reklam klientów, których witryny odwiedzałeś lub których towarami lub usługami byłeś zainteresowany, np. kliknąłeś wcześniej w reklamę klienta;
 • powiązania ze sobą wielu urządzeń należących do tego samego końcowego użytkownika na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów opisanych powyżej.

Serwis nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na komputerze Użytkownika.

Rodzaje plików cookies

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Zmiana ustawień plików cookies

Zazwyczaj przeglądarka internetowa użytkownika domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W każdej chwili jednak użytkownicy serwisu internetowego mają możliwość i prawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby dokonać zmiany ustawień plików cookies użytkownicy powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej.

W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową.

Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z serwisów nie możemy zagwarantować ich poprawnego działania. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany ustawień w zakresie cookies to pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika. Oznacza to, iż będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 XII. POWIADOMIENIA TYPU „WEB PUSH”

W naszych serwisach wykorzystujemy powiadomienia typu „Web Push” aby przekazywać krótkie powiadomienia, w szczególności najświeższe wiadomości i informacje o naszych usługach. Powiadomienia przekazywane są w czasie rzeczywistym i obsługiwane przez przeglądarkę internetową, z której korzystasz, w której zapisany zostanie unikalny identyfikator.

Aby otrzymywać od nas powiadomienia typu „Web Push” musisz wyrazić zgodę. Zgodę na otrzymywanie powiadomień możesz w każdej chwili wycofać korzystając z ustawień Twojej przeglądarki.

XIII. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

W serwisach mogą być używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Google+ i Pinterest.

W związku z korzystaniem z Serwisu, który zawiera taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła Serwis, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli Użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w Serwisie do profilu Użytkownika w danym serwisie społecznościowym. W przypadku użycia przez Użytkownika danej wtyczki, np. przycisku „Lubię to” lub „Retweetuj”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty Użytkownika.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkowników zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation
Twitter – https://twitter.com/en/privacy
Pinterest –  https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
Google –  https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin w Serwisie bezpośrednio jego profilowi w danym serwisie, to przed wizytą w Serwisie konieczne jest wylogowanie się z tego serwisu. Możliwe jest także całkowite uniemożliwienie załadowania na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki Użytkownika, np. blokujące skrypty.

 XIV. NARZĘDZIA NASZYCH PARTNERÓW

W celu świadczenia przez nas naszych usług oraz ich ulepszania i analizy posiłkujemy się także usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują wyłącznie określone przez nas cele. Poniżej przedstawiamy informacje o naszych partnerach oraz stosowanych przez nich narzędziach.

a)   Google Analytics

W serwisach używamy narzędzia Google Analytics, udostępnianego przez Google Inc. (Google) z siedzibą w USA. W ramach tej funkcji wykorzystujemy pliki cookies do zdobywania i analizy informacji dotyczących m.in. liczby odwiedzanych stron, skuteczności naszych kampanii marketingowych czy czasu spędzanego w serwisach. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie do poprawienia jakości serwisów.

b)   Crazy Egg

W serwisach korzystamy z usługi analitycznej Crazy Egg Web dostarczanej przez Crazy Egg Inc. z siedzibą w USA w celu zbierania informacji statystycznych na temat korzystania z naszej strony internetowej. Korzystając z technologii Crazy Egg Inc., informacje o odwiedzających są gromadzone i przesyłane na serwery firmy Crazy Egg Inc. Technologia umożliwia zbieranie, analizowanie i wizualizowanie dzialań użytkownika podczas odwiedzania tej witryny. Pliki cookie są również wykorzystywane do tego celu. Możesz odwołać swoja zgodę w dowolnym momencie zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce.

c) Synerise

W serwisach wykorzystujemy także narzędzie Synerise, udostępniane przez Persooa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które bada aktywność użytkownika w serwisie, na przykład sprawdzając, jakiego typu treści są przez niego czytane, jakich zakupów dokonuje i na tej podstawie umożliwia nam:

 • automatyczną personalizację treści w wysyłanych newsletterach (e-mail, sms) oraz w wiadomościach typu push i reklam wyświetlanych na stronie;
 • dostosowywanie wyświetlanej oferty;
 • analizę efektywności prowadzonych kampanii reklamowych.


XV. PODSTAWOWE ZASADY WSPÓŁADMINISTROWANIA DANYMI OSOBOWYMI W GRUPIE PWN

 1. W związku ze współadministrowaniem danych osobowych na zasadach opisanych z niniejszej Polityce Prywatności, współadministratorzy zawarli porozumienie ws. współpracy i współadministrowania danymi osobowymi użytkowników serwisów internetowych.
 2. Każdy ze współadministratorów odpowiada za zabezpieczenie i prawidłowość organizowania procesu przetwarzania danych osobowych we własnym zakresie.
 3. W zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą (w szczególności dotyczy to żądań i oświadczeń w zakresie prawa do informowania i przejrzystej komunikacji, dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych), właściwy będzie współadministrator, który otrzymał dane żądanie lub oświadczenie.
 4. W zakresie wywiązywania się przez współadministratorów z obowiązków w zakresie zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych oraz ich zgłaszania do organu nadzoru oraz osoby, której dane dotyczą, właściwy będzie Współadministrator, który stwierdził naruszenie.
 5. Każdy ze współadministratorów zobowiązany jest samodzielnie do wywiązywania się z obowiązków informacyjnych względem osób, których dane są przetwarzane.

XVI. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od 1 kwietnia 2022 roku.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO PWN.pl („SERWIS”)

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISÓW?

Administratorem danych osobowych Użytkowników, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym Użytkowników („Administrator”), jest „Wydawnictwo Naukowe PWN” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000067444, NIP: 526-01-52-235, kapitał zakładowy/wniesiony: 4.250.606,00 złotych.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszego Serwisu i przetwarzania danych, prosimy o kontakt:

 • pod adresem email: iod@pwn.pl
 • korespondencyjnie: ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Żądanie poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłosić nam na adres: iod@pwn.pl

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NASZYM INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na wskazany powyżej adres e-mail lub adres korespondencyjny z dopiskiem „IOD”.

JAKIE DANE ZBIERAMY W SERWISIE I W JAKIM CELU?

Zakres i cel zbierania przez nas danych zależy od aktywności Użytkownika w Serwisie.

Złożenie zamówienia w Serwisie

Jeżeli w Serwisie możliwe jest złożenie przez Użytkownika zamówienia na produkty oferowane przez nas, jego dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi złożonego zamówienia.

Złożenie zamówienia wymaga w niektórych przypadkach posiadania konta w Serwisie.

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do realizacji zamówienia a ich niepodanie skutkuje brakiem przyjęcia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu realizacji zamówienia (w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, natomiast w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, polegających m.in. na konieczności wystawienia rachunku za sprzedaż towarów oraz jego archiwizowanie – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.
 • Założenie konta w Serwisie

W przypadku założenia konta w Serwisie, Użytkownik jest proszony o podanie niezbędnych danych do utworzenia i obsługi konta tj. adresu e-mail, loginu i hasła lub wyrażenie zgody na pobranie tych danych z platformy Facebook lub Google.

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do założenia konta a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta w Serwisie. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. W przypadku rejestracji przy pomocy platform Facebook lub Google, za zgodą Użytkownika pobieramy jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, natomiast w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności.
 • Formularze kontaktowe

W przypadku chęci kontaktu z nami, np. zadania pytań dotyczących naszej oferty, Użytkownik podaje dane osobowe oznaczone w formularzu jako obowiązkowe. Podanie innych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu identyfikacji Użytkownika oraz odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym – podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analizy i statyk spraw zgłaszanych przez Użytkowników m.in. w celu poprawy funkcjonowania Serwisu lub poprawy naszej oferty.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:

 1. przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia;
 2. do czasu wycofania wyrażonej zgody;
 3. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;
 4. do czasu skutecznego żądania usunięcia danych.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Na przykład, zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości, jesteśmy zobowiązani archiwizować rachunki przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOM?

Gwarantujemy realizację wszystkich praw osób, których dane przetwarzamy, w tym prawo:

 • dostępu do danych, w tym uzyskania kopii;
 • usunięcia danych;
 • przenoszenia danych;cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody);
 • sprostowania danych;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

W PRZYPADKU CHĘCI SKORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE SWOICH PRAW, PROSIMY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI O KONTAKT Z NAMI.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PODANE NAM DANE OSOBOWE?

W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia złożonego w Serwisie dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub kurierom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.

Dane osobowe na podstawie odpowiedniej umowy mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, w tym m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym etc. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, z zachowaniem ich poufności i bezpieczeństwa. Przysługuje nam prawo kontroli sposobu przetwarzania powierzonych przez nad danych.

Dane podane do logowania do Konta (tj. adres e-mail oraz hasło) są udostępnione innej spółce z grupy PWN (tj. ePWN Sp. z o.o.) w celu ułatwienia Użytkownikowi założenia konta w serwisie tej spółki. Podstawą prawną udostępniania danych w powyższym zakresie jest uzasadniony interes administratora oraz użytkownika, polegający na ułatwieniu założenia konta.

W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR EOG

Nie przekazujemy danych osobowych Użytkowników poza obszar EOG.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od 7 stycznia 2021 roku.